Aktivt delägande

Dotterföretag
Som dotterföretag klassificeras de företag där FALKESS har en ägarandel som direkt eller indirekt är större än 50 %. Dessa inkluderas fullt ut enligt gällande regler i FALKESS koncernredovisning. 
Intresseföretag
Som intresseföretag klassificeras de företag där FALKESS har en ägarandel som inte överstiger 50 %. Dessa inkluderas i FALKESS koncernredovisning i form av resultatandel av intresseföretagets resultat.
Lafta Design Logotyp