Tjänster

Redovisning, Bokslut och Rapportering

Företagets redovisning är en grundläggande del av ekonomistyrningen.
Goda rutiner och effektiva arbetssätt sparar både tid och pengar samt ger precision i rapporteringen.
Bra beslut fattas med hjälp av korrekt och uppdaterad information via olika typer av rapporter.
Vi bistår er med att utveckla, effektivisera och förbättra er redovisning och ekonomiska rapportering genom

- Löpande redovisning
- Projektredovisning
- Års- och delårsbokslut
- Årsredovisningar
- Rapportering till styrelse och ledning

Ekonomistyrning

En väl fungerande ekonomistyrning och ekonomisk planering är av betydande vikt för ett framgångsrikt företagande på både kort och lång sikt. Vi ser tillsammans med er över vilka behov ni har och arbetar fram förslag till åtgärder baserat på de förutsättningar och frågeställningar som gäller för just ert företag.

Vi arbetar aktivt med ekonomistyrning och ekonomisk planering bl.a. i form av

- Resultat- och lönsamhetsanalys
- Budgetering och prognosarbete
- För- och efterkalkylering
- Likviditetsplanering
- Finansierings -och investeringsfrågor

Styrelseengagemang

Företagsledningen i små och medelstora företag består vanligtvis av ägaren och till denne närstående personer.
Styrelsen beslutar ofta om strategiskt avgörande frågor och är formellt ytterst ansvarig för bolaget. Vår uppfattning är att ett aktivt styrelsearbete med stöd av externa styrelseledamöter ofta leder till konkurrensfördelar. Styrelsearbetet blir mer levande och av större vikt när externa parter är delaktiga.

Vi inom essus har omfattande erfarenhet av styrelseengagemang i små och medelstora företag i flertalet olika branscher. Vi medverkar gärna i styrelsearbetet i syfte att vidareutveckla ditt företag.

Lafta Design Logotyp
Cookie Inställningar
Close Cookie Preference Manager
Cookie Inställningar
Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du lagring av kakor på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Läs mer
Strikt nödvändigt (alltid aktivt)
Cookies krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktioner.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.